Podnikání

22.11.2018

Vylepšete firemní personální politiku

Přibírat do své firmy zaměstnance jen proto, že se práci, kterou mu nabízíte, nějak doučí, není moc dobré. Nemít přehled o pracovních pozicích ve Vaší firmě, které nejsou obsazeny, nebo brzy nebudou, to také není dobré. Nevědět, kolik pracovníků potřebujete k naplnění firemních cílů, to je také špatné. A jistě by se našlo mnoho dalšího, o čem nemáte přehled.

zaměstnanci

Proto by se Vám určitě hodil takový personální informační systém, který by za Vás všechno tohle věděl, připomínal by Vám to a kontroloval. A nejen výše uvedené skutečnosti!

O svých zaměstnancích mějte dokonalý přehled
Jelikož jsou zaměstnanci nejpodstatnější součástí celého firemního soukolí, musíte o ně samozřejmě pečovat, ale také provádět kontrolu na pracovišti.

  • Udělovat jim pokyny k práci a vymezovat jim čas, který na pracovišti budou trávit. S tím souvisí časová evidence příchodů a odchodů z pracoviště. Vést započtené měsíčně odpracované hodiny, ve kterých nesmíte udělat chybku.
  • Musíte mít přehled o volných pracovních pozicích ve firmě a jejich náročnosti na vzdělání.
  • Dále si určitě vedete evidenci o případném zvyšování kvalifikace zaměstnanců na pracovní pozice.
  • Evidence odchodů do penze, nebo na mateřskou dovolenou je další činností, kterou musíte evidovat, pokud chcete plánovat lidské zdroje.

Management lidských zdrojů je nezbytnou součástí precizního vedení firmy. S kvalitním personálním informačním systémem to bude pro Vašeho personalistu hračkou. Hračkou, která nebude chybovat a kdykoliv bude přehledná a uspořádaná.

tým

Řízení lidských zdrojů patří v současné době k těm nejdůležitějším činnostem ve firmě. Manažer lidských zdrojů získá prostřednictvím dokonalého personálního informačního systému pořádek a uspořádanost ve věcech personálních. Neunikne mu žádná nesrovnalost, čímž se zabezpečí plynulý chod Vaší firmy. A navíc ušetříte na administrativních nákladech. Všechno zvládne jediný software!